Bazény – technologické vybavení

Filtrace

Abychom udrželi vodu v bazénu čistou a vhodnou ke koupání, je potřeba celý objem bazénu pravidelně cirkulovat přes filtrační stanici. Při cirkulaci zároveň voda protéká přes sondy, které snímají kvalitu vody.

Ve filtrační stanici se používá nádoba se speciálním filtračním pískem k zachycení nečistot během cirkulace bazénové vody. Po určité době provozu způsobí nečistoty nahromaděné ve filtru zhoršení průchodu vody pískem a snížení průtoku filtrační jednotkou. Proplach filtrační náplně pak probíhá při obráceném průtoku vody – za spodní části nádoby nahoru, přes filtrační písek, ze kterého se tak vyplaví usazené nečistoty a odtečou do kanalizace. Společně s úpravnou vody se jedná o základní technologické vybavení bazénu.

Dezinfekce a úprava vody

Na základě vyhodnocení naměřených hodnot ze sond, které snímají kvalitu vody, probíhá úprava cirkulované bazénové vody.

Tradiční řešení: Pro plně automatické dávkování bazénové chemie používáme kompletní dávkovací stanice nebo dávkovací pumpy s kontinuálním měřením hodnot. Ve veřejném sektoru je samozřejmostí měření se záznamem a možností zpětné analýzy dat.

Slaná voda: K úpravě a dezinfekci slané vody se využívá fyzikální proces elektrolýza, při kterém se z rozpuštěných solí uvolňuje volný chlór.

Fyzikální úprava vody: Úpravu bazénové vody je možné zajistit i jinou než chemickou cestou – prostřednictvím kombinace UV sterilizátoru a ozónové technologie nebo ionizátoru na bázi mědi.

Vytápění bazénu

Tam, kde je k dispozici jiný zdroj tepla, používáme nerezové nebo titanové výměníky. V některých případech jsou vhodné i elektrické průtokové ohřívače – pro malé bazény nebo vířivky, kde není možné využít jiný zdroj tepla.

V případě, kdy není možné použít stávající zdroj, navrhujeme bazénová tepelná čerpadla, která jsou speciálně vyvinuta pro ohřev bazénové vody.

Čištění bazénu

Pravidelná údržba je základ. A čištění dna a stěn Vašeho bazénu k pravidelné údržbě jistě patří. Můžete zvolit čištění za použití ručních bazénových kartáčů, poloautomatické bazénové vysavače nebo automatické bazénové čistící roboty. Robotický vysavač je maximálně komfortní variantou, a navíc silné víření (které zároveň drží robota přisátého na čištěném povrchu) umožňuje vysátí i těch nejmenších nečistot na dně nebo stěnách bazénu.

Zakrytí hladiny bazénu

Při odpařování vody z hladiny bazénu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Průměrná tepelná ztráta z hladiny u interiérových bazénů je až 200 W/m2 za hodinu. Při lamelovém zakrytí lze tuto ztrátu redukovat na 10 W/m2 za hodinu. V interiéru považujeme zakrytí hladiny za nutnost také s ohledem na udržení optimální vlhkosti vzduchu v bazénové hale. Investice vynaložená na technologii zakrytí bazénu se Vám vrátí prostřednictvím nižších nákladů na provoz vzduchotechniky a odvlhčování vzduchu.

U venkovních bazénů je nespornou výhodou zakrytí hladiny i možnost prodloužení koupací sezóny. Kromě toho při použití translucentních lamel lze využít nemalé solární zisky, podobně jako v případě zastřešení bazénu posuvným krytem s polykarbonátovou výplní.

 

Vzduchotechnika a odvlhčování

Odvlhčování bazénů je důležité nejen z hlediska komfortu, ale především kvůli ochraně stavební konstrukce a snížení energetické náročnosti provozu bazénu. Odpařováním z hladiny dochází u vnitřních bazénů i při běžných teplotách vody od 24°C a okolního vzduchu od 26°C k nasycení vzduchu vodními parami v okolí bazénu. Vodní pára pak kondenzuje na obvodových venkovních zdech a na oknech, zvláště v zimním období, kdy jsou tyto plochy zvenku ochlazovány.

Řešením je výměna, nebo úprava vzduchu. Protože provozní náklady u klasického způsobu větrání (pouze výměna bez rekuperace) jsou často neúměrně vysoké, je vhodné již v návrhu počítat s odvlhčovacím zařízením, vybaveným rekuperací tepla. Moderní vzduchotechnické jednotky dokážou využít bez problému 70-80% tepla z odpadního vyfukovaného vzduchu.

Řešením pro menší prostory, nebo pro rekonstrukce bez možnosti instalace vzduchotechnické jednotky, jsou lokální odvlhčovací jednotky, které pracují pouze se vzduchem v interiéru.

 

Akumulační nádrže

V případě bazénů a vířivek s přelivným žlábkem je voda sváděna do vyrovnávací akumulační nádrže a odtud po přefiltrování, ohřátí a vydezinfikování čerpána zpět do bazénu dnovými (event. i stěnovými) tryskami. Jedná se o dokonalejší systém cirkulace vody a čištění hladiny, povinný pro komerčně užívané bazény a whirlpooly.

Požíváme prefabrikované plastové výrobky, nebo atypické nádoby na míru, vyráběné ze sendvičových panelů z polypropylenu.

Samozřejmostí by mělo být vystrojení akumulační nádrže revizním otvorem, stavoznakem s hlídáním hladiny, bezpečnostním přepadem do kanalizace, případně havarijním čerpadlem jako ochranou proti zaplavením strojovny v případě poruchy.

 

 

Technologické vybavení pro venkovní bazény

KONTAKTUJTE NÁS