Skimmer nebo přeliv?

Z hlediska cirkulace vody realizujeme bazény ve dvou základních provedeních: bazény skimmerové nebo bazény s přelivem.

Bazény se skimmerovým systémem

Jedná se o uzavřený systém cirkulace vody s odběrem hladinovými sběrači – skimmery v patřičném počtu a místě dle velikosti a tvaru bazénové vany. Současně je část vody do úpravny odsávána dnovou vpustí bazénu. Po vyčištění, ohřátí a zdezinfikování je voda tlačena zpět do bazénu většinou pouze stěnovými tryskami tak, aby byly eliminovány neodfiltrované kouty, zkratové proudy, atd. Hladina vody je v tomto případě cca 10-15 cm pod úrovní okolních podlah.

Bazény s přelivnými žlábky

U tohoto systému je voda, přepadající přes hranu přelivného žlábku, sváděna do vyrovnávací akumulační nádrže a odtud po přefiltrování, ohřátí a vydezinfikování čerpána zpět do bazénu dnovými (event. i stěnovými) tryskami. Jedná se o dokonalejší systém cirkulace vody a čištění hladiny, povinný pro komerčně užívané bazény a whirlpooly. Současně se ale jedná o nejsložitější provedení bazénové vany a potřebného technologického zařízení, se zvýšenými nároky na velikost prostoru strojovny bazénu. Pořizovací i provozní náklady jsou bohužel adekvátně vyšší. Hladina vody je v tomto provedení v úrovni okolních podlah.

Skimmer nebo přeliv u vnitřního bazénu

KONTAKTUJTE NÁS